Veel eelmisel kümnendil nimetati hipsteriteks „neid ägedaid lapsi”, kelle eluviisi ja stiili poole püüeldi.

Kuigi tänaseks on selle väljendi kasutamine jäänud tagaplaanile ja sotsiaalmeedias on eelkõige esindatud nimetused e-girl/e-boy, that-girl, VSCO-girl ning subkultuurid, nagu cottagecore ja dark academia, on siiski jäänud hipsterlusele omased käitumismustrid püsima. Nüüdseks täiskasvanuks saanud hipsterite eluviis mõjutab vahel ka suuremat ringi.

Hipstereid kujutatakse erinevatel meediaplatvormidel ja -kanalites üldjuhul keskklassi kuuluvate loomeinimestena, mõnes kohas tuuakse hipsteri puhul välja ka snoobile omaseid omadusi. Nad on justkui mikropopulatsioon, mis ei ole tajutav ainult stiilis – nad on kultuuri vahendajad, trendiloojad. Lausa autoriteet võõra populariseerimise alal.