Lähenemas on naistepäev, mida tähistatakse juba enam kui sada aastat pea igas riigis. Sel päeval tunnustatakse naisi kingituste ja kaunite sõnadega, ent mis kõige tähtsam – tähistatakse naiste õigusi ühiskonnas.

Ehkki naistepäevale on omistatud meie kultuuriruumis suur tähendus, jääb naine tavalisel argipäeval kohati märkamatuks. Probleemiga tegelevad jõudsalt feministid, kes taotlevad võrdväärset kohtlemist. Feminist võib olla igaüks, kelle jaoks on oluline tolereeriv ja võrdne ühiskond. Meeles tuleks hoida, et selle eesmärgi saavutamiseks peab inimesi harima ja üksteisega avatult suhtlema.

Feminismi all peetakse kõige üldisemas plaanis silmas poliitilist liikumist, mille siht on taotleda naistele meestega võrdseid õiguseid igas eluvaldkonnas. Tänaseks on feministlik liikumine võtnud enda kaitsva kilbi alla ka erinevad vähemusgrupid, kelle hääl ja sõnad ühiskonnas muidu vaikseks jäävad. Ka mehed on vägagi oodatud kaitsma feministlikke väärtusi ja eesmärke, sest võrdse kohtlemise saavutamine ei ole vaid naiste ülesanne ega ainuüksi nende võimuses.