Viimasel ajal kogub üha rohkem populaarsust era- ja abiõpetajate palkamine. Sellele on tõuke andnud aina süvenev õpetajate puudus. Õpilased ei saa oma õpetajate käest piisavalt nõu, mistõttu tuleb leida abi mujalt.

Õperajate puudust aitab leevendada näiteks platvorm Mentornaut, mis lihtsal moel viib kokku abiõpetaja ning abivajava õpilase. 2020. aastal distantsõppest tõuke saanud platvorm koondab tänaseks mitusada eraõpetajat ning selle kaudu on antud üle 2000 eratunni.

Platvormil on võimalus eraõpetajana tegutseda aga ka neil, kellel puudub vastav haridus või kes pole õpetajana töötanud. Ühest küljest on see hea võimalus näiteks tudengitele, kuid teisalt jääb õhku küsimus, kuidas ikkagi tagatakse eraõpetajate kvaliteet, kui inimesel puudub erialane haridus.