Kell saab 11 ja algab pühapäevane jumalateenistus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tartu koguduses. Teenistusele on tulnud paarkümmend inimest, neist noorimad käivad alles lasteaias ja vanimad jõudnud juba pensioniikka. Kohalviibijate seas on ka neli misjonäri, kes tulid Tartusse usku kuulutama Ameerika Ühendriikidest.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik (ingl The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) on 1830. aastal Ameerika Ühendriikidest alguse saanud kristlik usuorganisatsioon. Kuigi kiriku liikmed peavad end kristlasteks, ei ühti nende uskumused täielikult teiste kristlike kirikutega: lisaks piiblile on nende pühakirjaks ka „Mormoni raamat”. Kiriku liikmeskonda kuulub üle 14 miljoni inimese ja kogudused asuvad üle kogu maailma.

Interjöör meenutab kõike muud kui klassikalist kirikuhoonet.

Kommentaarid
Copy