Iga aasta kevadel seisavad mitmed noored valiku ees – millise eriala ja kooli kasuks tuleks otsustada.

Noored lähevad innukalt õppima seda, millega on tulevikus võimalik palju raha teenida ning madalapalgalistele erialadele suunduvad pigem need inimesed, keda sütitab missioonitunne. Miks tuleb elutähtsatel ametikohtadel töötada pisku eest? Rahastuse kaalukauss kaldub sügavalt ametite poole, mis ei ole hädavajalikud, kuid sellest hoolimata on olulised.

Arutelu kõrghariduse tasuliseks muutmise üle on näidanud, et haridus ei ole tegelikult nii suur prioriteet, kui seda on varem väljendatud. Oleme uhked suure pingutuse tagajärjel saavutatud PISA testi tulemustega; suve hakul võrdlevad kõik gümnaasiumid oma eksamitulemusi, ent ülikool on selle kõige tagajärjel justkui unustusehõlma vajunud. Õppejõud teevad oma tööd missioonitundest ning tihtipeale rabavad äraelatumise nimel ka mitmel töökohal – sarnaselt politseinikele, arstidele, õdedele ja nii mõnegi teise ameti töötajatele.

Kommentaarid
Copy