Sotsiaalmeedia on üks olulisemaid vahendeid, mis toetab demokraatia toimimist 21. sajandil. See on tõenäoliselt ka põhjus, miks nii mõnedki riigid oma kodanike sotsiaalmeedia kasutamist piiravad või piirata üritavad.

Eestis, kus sotsiaalmeediat ei piirata, ühendavad Facebook, Instagram ja teised sotsiaalmeediakanalid meid justkui kogu maailmaga. See on kindlasti põhjus, miks sotsiaalmeedia võib valitsevale võimule ohtu kujutada. Seepärast on päris paljudes maailmaosades täiesti oma kanalid, et piirata ja/või kontrollida kodanike suhtlust välismaailmaga, ning seepärast ei pruugi näiteks Facebookis leida inimesi Põhja-Koreast, Hiinast, Valgevenest või isegi Venemaalt.

Põhja-Korea

Kommentaarid
Copy