Jõuluaeg on hoo sisse saanud – tänavad ja majad on tuledesäras, Carey ja Bublé laulud mängivad vahetpidamata ning tuba on täitunud piparkookide ja glögi lõhnaga. Jõulud peaksid olema rahulik aeg lähedastega, mil unustatakse argimured ja tuntakse üksteisest rõõmu. Siiski leidub neid, keda pühad külmaks jätavad.

Selleks et mõista, miks inimestele jõulud ei meeldi, koostasin küsitluse. Oma arvamust jagas 31 inimest, kellest 21 olid naised, 9 mehed ja üks mittebinaarne. Enim oli vastanuid 20. eluaastates ja vastanute mediaanvanus oli 23. Noorim vastaja oli 16 ja vanim 51.

Enamik vastanuid veedab jõulud tavaliselt pere ja lähisugulastega, koos istutakse ühise laua taga ning süüakse head ja paremat. Mõned jaotavad vabad päevad sugulaste vahel ära ja tähistavad pühi erinevates kodudes. Osa on aga jõuludel üksinda või tööl, sest vabadel päevadel saab topeltpalka. Üks peamisi põhjuseid, miks jõulud stressi tekitavad, ongi seotud perega. Sugulased kogunevad pühadeks kokku, kuid kohati on lärmi ja sagimist liiga palju. „Tavaliselt see surve, et kiirelt peab liigutama ja kõik peavad aitama, ajab terve pere kergelt närvi, ja siis kõik nähvavad ja vinguvad ja ma lihtsalt ei jaksa. Ma ei näe, et see oleks seda kõike väärt,” ütles 21-aastane naine.