Telefon heliseb. Ekraanil vilgub „Ema”. Ohkad endamisi ja valmistud järjekordselt andma napisõnalisi vastuseid: „Mul läheb hästi”, „Ei teinud täna midagi erilist”, „Sõin korralikult… “, „Ah, ei tea, jõuludel ehk tulen koju”.

Või oled hoopis vastupidises olukorras ning suhe vanematega paranes oluliselt pärast väljakolimist. Igal juhul on pesast väljalendamine suur sündmus nii värskelt iseseisvunud tudengitele kui ka tema vanematele ning see mõjutab peresuhteid pea alati. Selgitamaks välja, kuidas muutusid tudengi ja tema vanemate vahelised suhted pärast kolimist, paiskasin sotsiaalmeediasse lühikese küsimustiku.

Oma peresuhetest soostus sel moel rääkima 66 ülikoolis õppivat või selle juba lõpetanud inimest. Enamus vastanuid (28) olid esmakursuslased, ent suhteid vanematega kirjeldasid ka vanemate kursuste tudengid ja vilistlased.