Kahasse kirjutatud magistritööde arv aina kasvab, kuid kas tõesti teeb ülikool suurt magistri allahindlust nagu Kaubamaja SAH-i, mille käigus on võimalik saada kraad n-ö poole hinnaga?

Eelmise õppeaasta lõpus kaitsti Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas kokku 91 magistritööd, millest 25 olid kirjutatud kahe peale. Neist 20 olid eestikeelsed ning 5 ingliskeelsed. Esmapilgul võib jääda sellisest praktikast mulje, et kahasse kirjutamist lubatakse eesmärgiga saada juurde lõpetajaid ning seeläbi suurendada ka teaduskonna rahastust.

Tegelikult ei ole midagi uut